VHF

Mereside on rahvusvaheline. VHF peamine hädaabi, kutsungite ja eelteadete edastamise kanal on 16 (156,800 MHz). See on avatud kõikidele kaldajaamadele ja alustele (pidev raadiovaht), info iseloomust tulenevalt suunatakse side edasi teisele töökanalile. Kanal 69 on riigilaevastiku töökanal ning mõeldud ka piirivalvega ning operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskusega suhtlemiseks.

NB! ERANDIKS ON VÄLTIMATU ABI VAJADUS. ABI VÕIB KUTSUDA IGAÜKS!

Go to Top