Tulekustutusvahendid

Tulekustutusvahendid veesõidukis kuuluvad kohustusliku varustuse hulka kõikides väikelaeva kategooriates. Tulekustutusvahendid veesõidukis on tulekustuti ja tulekustutustekk. Tulekustutusvahendid väikelaevas peavad olema vastavuses väikelaeva varustuse nõuetele.