• Liinipikkus 30 meetrit
  • Liiniläbimõõt 8mm
  • Plastikhoidik