Navigatsioonituled

a) Topituli – laeva pikitasandil paiknev valge tuli, mis valgustab katkematult 225o horisondikaart vöörist kuni 22,5o traaversist tahapoole mõlemal pool laeva.

b) Pardatuled – roheline tuli paremas pardas ja punane tuli vasakus pardas, mis mõlemad valgustavad katkematult 112,5o horisondikaart vöörist kuni 22,5o vastava parda traaversist tahapoole. Alla 20 meetri pikkusel

laeval võib pardatuled koondada laeva pikitasandil paiknevasse ühte laternasse.

c) Ahtrituli – laeva ahtrile võimalikult lähedal paiknev valge tuli, mis valgustab katkematult 135o horisondikaart otse ahtrist 67,5o kummagi parda poole.

d) Puksiirtuli – kollane tuli, millel on samad omadused kui käesoleva reegli punktis c kirjeldatud ahtritulel.

e) Ringtuli – tuli, mis valgustab katkematult 360o horisondikaart.

f) Plinktuli – korrapäraselt plinkiv tuli sagedusega 120 või rohkem plinki minutis.

Navigatsioonituled

Title

Go to Top