Nõuded väikelaeva varustusele

 • Väikelaeva mere- ja sõidukõlblikkuse ning tehnilise korrasoleku eest vastutab väikelaeva omanik. Väikelaeva nõuetekohase varustatuse eest vastutavad väikelaeva omanik ja väikelaeva juht.
 • Kogu väikelaeva varustus peab olema töökorras, hõlpsasti kättesaadav ning vastama oma tüübi, mõõtude ja suutvuse poolest väikelaeva kategooriale, sõidupiirkonnale ja suurusele.
 • Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest iga pardalviibija jaoks. Päästevestid peavad olema sertifitseeritud. Kui valmistajatehase poolt on ette nähtud päästevesti perioodiline kontroll, võib väikelaeval kasutada ainult sellise kontrolli läbinud päästeveste.
 • Kui väikelaeval on esitatud tabeli kohaselt nõutav päästeparve olemasolu, peab päästeparve kohtade arv vastama pardalviibijate arvule.
 • Erandina esitatud tabeli nõudest, ei ole A- ja B-kategooria väikelaeval päästeparve olemasolu nõutav, kui väikelaev ei välju kohaliku rannasõidu piirkonnast.
 • Väikelaeva päästevarustusel peab olema väikelaeva registreerimisnumber või väikelaeva nimi.
 • Pürotehnikat peab hoidma väikelaevas veekindlas pakendis ja seda ei tohi kasutada pärast valmistaja poolt näidatud kasutusaja lõpptähtaega.
 • Väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, üle 25 kW võimsusega mootorit, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, peab olema vähemalt 2 kg mahutavusega pulbertulekustuti, mis peavad vastama «Päästeseaduse» § 21 lõike 11 alusel kehtestatud siseministri määruses sätestatud nõuetele.
 • Tulekustutussüsteemi olemasolu korral on nõutav selle perioodiline kontroll vastavalt valmistaja poolt määratud tähtajale.
 • Väikelaeval peavad olema «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 4 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses nimetatud esmaabivahendid, mis on nõutud M1– ja N1-kategooria sõidukite puhul.
 • Väikelaeva ankru kaal (kilogrammides) peab olema vähemalt väikelaeva kogupikkuse (meetrites), väikelaeva laiuse (meetrites) ja väikelaeva kaalu (tonnides) summa.
 • Väikelaeva ankruotsa läbimõõt ja pikkus peavad vastama vähemalt alljärgnevas tabelis toodud nõuetele:
Väikelaeva kategooria Ankruotsa läbimõõt (mm) Ankruotsa pikkus (m)
A 16 60
B 16 50
C 12 30
D 10 15

Väikelaeva pukseerimisotsa pikkus peab olema vähemalt kolm väikelaeva kogupikkust. Pukseerimisotsa läbimõõt peab olema üle 6-tonnise kaaluga väikelaeval vähemalt 20 mm, 2–6-tonnise kaaluga väikelaeval vähemalt 16 mm ja alla 2-tonnise kaaluga väikelaeval vähemalt 12 mm.

* – varustus ei ole nõutav, kui mootori võimsus on alla 10 kW;
** – nõutav sertifikaat/markeering;
(P) – nõutav ainult purjejahil.

Nõuded väikelaeva varustusele reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus Määrus kehtestatakse Meresõiduohutuse seaduse § 36 lõike 5 alusel.

Nõuded väikelaeva varustusele erinevates kategooriates:

A - kategooria varustus

Avamere- ja ookeanisõiduks ehitatud väikelaevad, mida võib kasutada ka tuule tugevusega üle 8 palli ning laine kõrgusega üle 4 meetri
 1. Päästerõngas** või päästeling**
 2. Päästeparv**
 3. Päästevest kandevõimega vähemalt 150 N**
 4. Iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö (P)
 5. 3 punast säratuld**
 6. 3 punast langevarjuraketti**
 7. 2 tulekustutit** ja 1 tulekustutustekk**
 8. Pilsipump
 9. Kompass
 10. Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või sisevetel liiklemise eeskirjale
 11. Globaalse positsioneerimise seade (GPS) või navigatsioonikaart ja kaarditööriistad
 12. 2 ankrut koos ankruotsaga
 13. Pukseerimisots
 14. Pootshaak
 15. Veekindel taskulamp
 16. Esmaabivahendid
 17. Udupasun või muu heliseade
 18. Radaripeegeldi
 19. Kajalood või lood
 20. Hädarooliseade
 21. Avariivarustus (plaaster, koonuskorgid)
 22. Viskeliin pikkusega 15–25 m
 23. Binokkel
 24. Jäätmekogumisvahendid
 25. Triivankur

B - kategooria varustus

Avameresõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks tuule tugevusega kuni 8 palli ja laine kõrgusega kuni 4 meetrit;
 1. Päästerõngas** või päästeling**
 2. Päästeparv**
 3. Päästevest kandevõimega vähemalt 150 N**
 4. Iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö (P)
 5. 3 punast säratuld**
 6. 3 punast langevarjuraketti**
 7. 2 tulekustutit** ja 1 tulekustutustekk**
 8. Pilsipump
 9. Kompass
 10. Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või sisevetel liiklemise eeskirjale
 11. Globaalse positsioneerimise seade (GPS) või navigatsioonikaart ja kaarditööriistad
 12. 2 ankrut koos ankruotsaga
 13. Pukseerimisots
 14. Pootshaak
 15. Veekindel taskulamp
 16. Esmaabivahendid
 17. Udupasun või muu heliseade
 18. Radaripeegeldi
 19. Kajalood või lood
 20. Hädarooliseade
 21. Avariivarustus (plaaster, koonuskorgid)
 22. Viskeliin pikkusega 15–25 m
 23. Binokkel
 24. Jäätmekogumisvahendid
 25. Triivankur

C - kategooria varustus

Rannalähedaseks sõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit;
 1. Päästerõngas** või päästeling**
 2. Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N**
 3. Iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö (P)
 4. 3 punast säratuld**
 5. 1 tulekustuti** ja 1 tulekustutustekk**
 6. Pilsipump või hauskar
 7. Kompass
 8. Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või sisevetel liiklemise eeskirjale
 9. Globaalse positsioneerimise seade (GPS) või navigatsioonikaart ja kaarditööriistad
 10. 1 ankur koos ankruotsaga
 11. Pukseerimisots
 12. Pootshaak
 13. Veekindel taskulamp
 14. Esmaabivahendid
 15. Udupasun või muu heliseade
 16. Kajalood või lood
 17. Viskeliin pikkusega 15–25 m
 18. Binokkel
 19. Jäätmekogumisvahendid

D - kategooria varustus

kaitstud vetel sõiduks ehitatud väikelaevad, Kasutamiseks kaitstud rannikuvetes, väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit).
 1. Päästerõngas** või päästeling**
 2. Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N**
 3. 1 tulekustutustekk*
 4. Pilsipump või hauskar
 5. Kompass
 6. Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või sisevetel liiklemise eeskirjale
 7. 1 ankur koos ankruotsaga
 8. Pukseerimisots
 9. Veekindel taskulamp
 10. Udupasun või muu heliseade
 11. Jäätmekogumisvahendid