Selleks, et erinevad elektroonikaseadmed üksteisest arusaaksid on neile väljamõeldud oma keel. Selle keele kaudu saavad seadmed üksteisest aru ja sooritavad toimingud, mis on neile ette antud.

Tänapäeval on mereelektroonika seadmetel selleks digitaalseks keeleks NMEA 2000. NMEA ehk National Marine Electronics Association. Tegelikult on NMEA 2000 NMEA 0183 uuem versioon. 

NMEA 0183 ja NMEA 2000 erinevus

NMEA 0183 info vahetus teiste seadmetega toimub ühest seadmest ühes suunas (üks seade saadab ja teine võtab vastu) korraga. Seevastu NMEA 2000 on ülikiire, kus kogu digitaalne infovahetus toimub kahes suunas samaaegselt. See võimaldab palju kiiremat ühendust paljude erinevate mereelektroonika seadmete vahel.

NMEA 2000 võrk

NMEA 2000 võimaldab seadmeid ühendada ühe “Selgroog“ ehk “Backbone” kaabliga. Backbone on kaabel, kuhu saab vajadusel ühendada kuni 50 erinevat NMEA 2000 seadet, mis suudavad omavahel infot jagada. Selline ühendusviis on lihtne ja ei vaja suuri juhtmete puntraid erinevate seadmete vahel.

Selleks, et NMEA 2000 võrku ehitada on meil vaja spetsiaalseid ühendus kaableid ja pistikuid.

  • Backbone – on peakaabel, milles jookseb kogu jagatav informatsioon. Backbone kaabliga saab T-pistikuid omavahel ühendada ja seeläbi laiendada (pikendada) võrku.
  • T-connector – T-pistik võimaldab meil seadmeid ühendada backbone kaabliga. Iga seade ühendatakse ereldi T-pistikuga backbone ahelasse.
  • Drop cable – on kaabel, millega ühendatakse NMEA 2000 seade T-pistikuga.
  • Terminator – on pistik, mis lõpetab backbone ahela. Need pistikud võivad olla “emased” kui ka “isased” ja paigaldatakse alati ahelate lõppu.
  • Power cable – Selle kaabli kaudu lülitatakse NMEA 2000 võrku elektrivool. Seadmed, mis on ühendatud sellise võrguga ei vaja lisaks eraldi elektrivoolukaableid.
NMEA 2000